Олекотеният плуг – универсалния помощник на земеделеца.

0

Добрите плугове са най-важните помощници на земеделеца и градинаря. Това е инструментът, който се грижи  почвата да бъде рохка и мека и достатъчно аерирана, за да може новата реколта да се развива максимално добре. Чрез обработката с плугове се постига максимална подготовка на земята за сеитба като при обръщането на повърхността се извличат хранителните вещества на повърхността и същевременно се заравят растителните и плевелните остатъци, което ускорява тяхното загниване и позволява на новите посеви да се развиват бързо и ефективно.

 Mass.bg ñå ïðåäëàãàò îëåêîòåíè ïëóãîâå

Някои по-стари плугове, обаче, имат и негативен ефект върху почвата, водещ до ерозия. Именно поради тази причина производителите на земеделска техника търсят начини да подобрят работата на земеделците и да избегнат ерозионните процеси, предизвиквани от подобна обработка. Така се разработват олекотените плугове, които са изключително ефективни.

Олекотените плугове са определяни от много земеделци и градинари, като един от най-полезните инструменти за техните стопанства. Този вид плугове извършва идеално обръщане на горния слой на почвата. Запазват се най-важните функции на този вид предварителна обработка на земята – нейната рохкост и мекота, навлизането на кислород в горния слой и извличането на ценни хранителни вещества на повърхността. Всички  тези ефекти успяват да се постигнат при значително по плитка оран, което от своя страна намалява действието на ерозията, което е и основната заплаха в този случай.

Тези и още няколко вида плугове обработват земята, създавайки така наречените хребети между редовете. Една от основните разлики с други разпространени плугове е, че олекотените имат възможност да превключват на различни режими – нагоре и надолу при оран, което улеснява работата на човека, който управлява целия процес. Плужните остриета или тела на този вид плугове могат да са от 25 до 40 сантиметра. Този вид плугове могат да имат различен брой остриета – 2, 3 или 4, като това зависи отново от необходимостта и количеството земя, която се обработва.

Ако сте решили, че имате нужда именно от универсалния помощник на всеки земеделец, то заложете на висококачествените олекотени плугове MASS, които ще откриете в каталога на фирма Агростил ООД заедон с повече информация и технически данни за тях.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.