Перспективна ли е професията „спедитор“?

Дали сте се замисляли колко километра изминават стоките, които използвате. Ако се загледате в опаковката ще разберете ,че много голяма част от тях идват от различни дестинации като Гърция, Турция, Китай, САЩ. Знаете ли обаче как се организира транспортирането им, колко време е нужно за да достигнат до крайния клиент и колко човека работят за да се извърши таи доставка? Пропътуваното на хиляди километри всъщност е възможно благодарение на една много правилна и сериозна организация. Професията, свързана с много отговорности, които допринасят за това да разполагаме с желаните стоки  и продукти се нарича „спедитор“. Ролята на спедиторите е изключително важна що се касае до организирането на транспортната дейност от производителя или търговеца до конкретната дестинация в друга страна.  спедитори

Намирането на подходящото превозно средство, съобразно вида на транспортираните продукти е от изключително важно значение. Има стоки, които задължително изискват специална температура за да могат да достигнат до крайните клиенти в състоянието, в което са тръгнали от адреса на изпращача. Освен това винаги се търси е най-рентабилното решение, което на практика също е решаващо за да може стигнала до клиента стоката да се предложи на конкурентна цена. Именно затова е важно на кои спедитори ще поверите бизнес търговските си отношения за да бъдат спазени сроковете и цената за транспортната услуга да е изгодна.

Спедиторската професия е изключително перспективна. Сферата на приложение е шрокообхватна, тъй като засяга бизнес територии от различни браншове. У нас дори има създадена асоциация на спедиторите, като идеята е да се осигурява взаимопомощ и да се предлагат най-добрите оферти при извършването на транспортни услуги в страната и извън нея. Хората, които работят като спедитори са личности с доста разностранни познания. Освен, че трябва да са наясно с митническото законодателство и да могат да предложат освен организиране на транспорта и правилно оформяне на документацията, свързана с него, от тях се изисква и знания по едни от най-използваните езици – английски, немски, френски. Бързина, комуникативност, професионализъм, адекватно взимане на решения са само малка част от ежедневните ангажименти на спедиторите. Тяхната работа е изключително динамична и свързана с огромно натоварване, така че не бива да подценявате техния труд, а да го уважавате, защото това са хората, които се грижат за успеха на вашия бизнес.

Спедиторските компании са пазарно ориентирани и създават огромен потенциал за развитие на световната икономика. Транспортирането на пратки с разнообразни транспортни средства е част от движението и стокооборота, чрез който получавате на трапезата си гръцки маслини, турски зехтин или пък ползвате китайски лед крушки.