Неволи с неработещи и нуждаещи се от ремонт водомери

Един от масовите методи, които се прилагат при отчитане на показанията на водомерите е да ви посети инкасатор в ден от месеца, който е предварително оповестен. Практиката показва, че често точно инкасаторите са хората, които ни информират за това, че водомерите ни се нуждаят от ремонт или подмяна. И ако на пръв поглед си мислите, че с водомера ви всичко  е наред то действително може да се окаже, че има авария, която ви начислява повече вода или пък уреда „забива“ и по този начин ощетява дружеството доставчик. Независимо от причината е напълно естествено да потърсите екип за ремонт на водомери, а в най-лошия случай за подмяна на стари с нови. Какви са ангажиментите ви като потребители и какво следва да направите в такива случаи след като сте били уведомени от инкасатора за проблема следва да разберете в днешната публикация.

Как да разберем, че водомера има нужда от ремонт

Много хора си казват, че водомерите им работят изрядно и не са забелязали повишаване или намаляване на сметките за вода, които плащат. Определено това е сериозно основание да неглижират предписанията на служителя, посетил за да отчете показанията на измервателния уред. Всъщност обаче имате причина за притеснение, тъй като обикновено се оказва, че тези предписания се издават за целия вход и поради дългото време, през което водомера е бил ползван е време морално остарелия, а и вероятно вече повреден уред да има нужда от подмяна.

Освен като морална остарялост друга причина за наемането на екип за ремонт и смяна на водомер може да бъде фактическата неизправност на един уред. А със сигурност това е важно, защото в крайна сметка се налага да се вземат навременни мерки с цел нито домакинството, нито дружеството да бъдат ощетявани с неправомерно и неправилно отчетено потребление на вода.

А на въпроса как да разберете дали действително един водомер е за ремонт или за смяна то отговора можете да получите от екип, който е наясно с такива повреди, демонтажни и монтажни работи. Ето как се установява:

  • Извършва се замерване на място със специален уред, който установява дали водомера работи изправно;
  • При невъзможност да се установи на място водомера се демонтира и се носи в лицензирана лаборатория по метрология, където се провеждат тестове и изпитания за неговата работа;
  • При установяване на фактическа невъзможност водомера да бъде поправен и отново да бъде експлоатиран се предписва монтирането на нов.

Подмяната на водомера – единствено решение

Когато се установи, че единствения вариант да продължите да ползвате водомер за отчитане на разходваното количество вода е да бъде монтиран нов то ето няколко важни детайли, които са от съществено значение за вашите ангажименти и отговорности като абонат:водомер

  • Наемане на лицензиран екип

Само оторизирани и утвърдени от ВиК дружеството доставчик екипи имат право да демонтират стари водомери и да поставят нови;

  • Посещение в уговорен ден и час

По време на посещението водопроводчика извършва оглед и установява достъп до водомера;

  • Демонтажни дейности

Спира се водоподаването и се отстранява водомера от инсталацията. Издава се протокол с данни, който съдържа показания, номер на свалената от водомера пломба както и сериен номер на измервателния уред;

  • Монтаж на нов водомер

Монтирането на водомера е особено важно, защото първо е необходимо да се избере вариант, утвърден от дружеството доставчик на вода за битови нужди. След избора се преминава към монтиране, тестване и узаконяване.  Поставя се пломба и се узаконява новата придобивка, с която по-точно и прецизно ще се измерва разходваната от домакинството вода.

На практика това очаква накратко онези от вас, чиито водомери имат нужда от ремонт и смяна. Този тип терапия не е сложно, но важното, което трябва да знаете е, че задължително следва да поверите ремонта на специалисти, които са лицензирани и опитни.