Как да контролирате водоснабзяването? Решение с хидрофорна система

Водоснабдяването в малките населени места може да се окаже доста сериозен проблем. ниско налягане на централния водопровод, недостиг, често спиране са от основните причини домакинствата да търсят друг вариант за осигуряване на вода за битови нужди както и за напояване. За такива ситуации и обстоятелства професионалистите препоръчват хидрофорни системи или накратко известни като хидрофори. Какво точно представляват хидрофорите и къде могат да се използват ще ви разкажем днес.

Що е то хидрофор

Система от помпа, съд, електрическо управление, защита, механична блокировка – това накратко представлява хидрофора. Неговата основна цел е да подобри дебита, от който се нуждаем за напояване, за осигуряване на вода до дома или пък друг вид обект. Все пак водата е основен източник на елементарни човешки нужди, което налага да се погрижим за нея и да си я осигурим. А липсата на вода от централната водопроводна система определено е сред основните причини във все повече населени места с непостоянно и ограничено водоподаване хората да разчитат именно ха хидрофорните система.

Много ефективни средства, които разполагат с възможността да гарантират дебит, която да осигури ефективно напояване на съответните отглеждани култури, вода да тоалетни или дори за импровизирани автомивки. Всъщност приложението на тези хидрофори е широко спектърно и то зависи от това какви са вашите индивидуални потребности за осигуряване на вода за бита, земеделска или друг тип дейност.

Главното, което трябва да знаете за хидрофора е:

 • Предлагат се различни модели;
 • Разполагат с резервоари с различна вместимост – едни от най-разпространените са 20 литровите поради компактните им размери;
 • Могат да бъдат монтиране на различни места в зависимост от потребностите на домакинството;
 • Не заемат много място;
 • Хидрофорната система е перфектната инсталация за осигуряване на стационарно водоснабдяване.

Приложение

Споменахме за някои основни аргументи, поради които много домакинства разчитат на хидрофорите за това да осигурят вода за битови нужди както и напояване. Поради липса на вода, стар водопровод и недостатъчен дебит някои от уредите в дома няма как да заработят ефективно. И точно тук идва ролята на хидрофорната система – да балансира и осигури нужния дебит и напор.хидрофорна система

Ето някои основни звена, при които хидрофорите се оказват наистина високоефективни:

 • За водоснабдяване на жилищна или нежилищна сграда от собствен водоизточник – кладенец, сондаж;
 • За повишаване налягането с цел то да достигне до по-високите етажи на жилищни или нежилищни сгради;
 • Като средство за осигуряване на водоснабдяване от друг тип водохранилище;
 • За напояване от язовири или други водоеми.

Многообразието от варианти, които се предлагат на пазара от хидрофори е повод да си зададем въпроса как да бъде избрана правилната. Нова, което е необходимо да имате предвид, че се отличават два типа такива уреди:

 • С директно водочерпене;
 • С междинен резервоар.

За напояване на земеделски площи и дворни места се препоръчват моделите с директно водочерпене. Вариантите с междинен резервоар пък са много по-ефективни при течове и водозагуби, които значителна намаляват дебита на водата до високите етажи. С такъв хидрофор ще се гарантира висока степен на надеждно и прецизно, дълготрайно решаване на проблема с недостига на вода.

Не е лесно за човек, който не е запознат с ролята и спецификата на работа на хидрофорните системи да избере такъв сложен уреди. Затова ви съветваме винаги да търсите професионална подкрепа и съвети, които спрямо потребностите ви могат да предоставят такова решение, което да бъде оптимално ефективно.

Възможностите за използването на дъждовна вода или такава от кладенец и сондаж, които да приложите за напояване, както и уредите у дома, които използвате за менене на съдове, пране се гарантират именно от хидрофорните системи. Икономични и предназначени за автоматично снабдяване на домакинството с вода решението на проблема може да се окаже много по-близко отколкото очаквате. Потърсете Ташев Галвинг и се запознайте с най-новите модели хидрофори, които се предлагат на пазара.