Защо е важно регистрирането на авторско право?

авторско правоАвторското право е вид интелектуална собственост върху определен труд, който се описва като изкуство. Под продукт, който е обект на авторско право се приемат художествени произведения, музикални произведения, други произведения на изкуството. В https://ipconsulting.bg ще откриете полезна информация за причините за регистрация на авторско право и какво това осигурява на собствениците на този интелектуален труд. Най-общо се описва като предоставяне на защита на творчески произведения. Създателите на такъв вид труд могат да заявят своите интереси съобразно ползването на конкретна музика, текст, художествен, геометричен продукт.

За кого е създаден Закона за авторското право?

Законодателят е предвидил в Закона за авторско право принципите и способите за осигуряването на конкретни авторски права върху определен тип труд. На практика прилагането на нормативната уредба гарантира контрол върху използването и неправомерното разпространение на творчески произведения без изричното разрешение от страна на неговия създател.

Най-общо казано това, което е важно да с вземе предвид е, че използването на дадено авторско право е позволено стига да са спазени начините, които автора е предвидил. А такива могат да бъдат:

 • Сключване на договорни отношения с потенциалния ползвател за определен период от време;
 • Предоставяне на право на ползване с некомерсиална цел;
 • Използване на труда с благотворителна цел и други.

При констатиране на нарушения върху авторските права техният собственик има възможността да изиска съответната защита. Тя може да се изрази в иск за заплащане на пропуснати ползи или други с конкретно финансово измерение.

Сигурно ви се е случвало да искате да свалите музикален клип или друг аудио или фотофайл от Интернет и ви излиза съобщение, че това е продукт на авторско право. На практика това идва да покаже, че за да използвате конкретния труд следва да заплатите конкретна, определена от автора сума.

Валидност на авторското право

картиниКакто и при други видове интелектуална собственост и тук се наблюдава периодичност на валидността на авторското право. Има някои видове трудове като видеоигрите например, които след определен период от време стават публично достояние и са достъпни свободно, без изискване за плащане при използване.

Когато се извършва регистрация на такъв тип труд то се описва и срока на валидност. Според типа на интелектуалната собственост се предоставя възможност за избиране на срокове от 2,5,10 ди 20 години. Съобразно периодичността се определя и съответната тарифа, която следва да бъде заплатена на Патентното ведомство при регистрация.

За лицата, които искат да извършат такъв тип регистрация на своите трудове, без значение дали са художествени, музикални или други се препоръчва използването на консултантски услуги. Това е особено важен момент, който има отношение към:

 • Предоставяне на информация, която да повдигне завесата относно процедурите, които следва да се спазят по отношение на регистрацията;
 • Кои са творческите произведения, които могат да бъдат обект на авторско право;
 • Предоставяне на съдействие за сключване на договори;
 • Осигуряване на правна защита при нарушени авторски права;
 • Обхват на регистрацията;
 • Срок на валидност;
 • Попълване на заявка за регистрация;
 • Представителство и други.

Доста комплексни са услугите, които ви се предоставят. Определящо е да се вземат под внимание някои важни особености, които имат отношение към подсигуряването на отлични условия за защита на вашия интелектуален труд, който може да бъде защитен от професионалисти с опит.

Други услуги

Важно е да имате предвид, че от начина по който се управлява интелектуалната ви собственост зависи до колко би било оптимално финансовото измерение, което ще получите. По отношение на това можете да разчитате на допълнителни услуги, които са свързани с:

 • Проучване, анализ и защита на управлението на интелектуалния труд;
 • Съдействие при предприемане на действия за защита и санкциониране на нарушителите;
 • Съдействие за колективно управление и други.

При възникнали въпроси и интерес към услугите, които се отнасят до регистриране, защита и управление на авторски права не се колебайте да се консултирате със специалисти с доказан опит.